ANBI Stichting

Wij zijn door de belastingdienst erkend als een ANBI Stichting. (RSIN 816371477.)

Uw giften zijn (met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017) belasting aftrekbaar.

 

 

 


Ons kenmerk

RSIN/fiscaal nummer: 816371477

 

 

 

Doelstelling van de stichting

Het volgens het gedachtegoed van de Chabad, zoals verkondigd door de Lubavitcher Rebbe -Menachem M. Schneerson en zijn voorgangers, ondersteunen van maatschappelijk en religieus jodendom in de provincie Flevoland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
 
 
Hoofdlijnen van het beleidsplan
 
Stichting Chabad Flevoland organiseert veel activiteiten met als doel het ondersteunen van maatschappelijk en religieus jodendom in de provincie Flevoland. Er worden activiteiten georganiseerd op zaterdagen, doordeweeks en met de joodse feestdagen, die allen de joodse cultuur als centraal thema dragen. De stichting heeft absoluut geen doel om zoveel mogelijk winst te maken, vandaar dat de activiteiten gratis of desnoods tegen kostprijs worden aangeboden. Vandaar dat er ook aan fondswerving wordt gedaan om extra activiteiten te verwezenlijken, waar anders niet genoeg geld voor is.
 
Bestuur van de stichting
 
Rabbijn Moshe Stiefel, voorzitter
Stiefel_3435-300x218.jpg 
 
Rabbijn Izak Vorst, bestuurslid
IesVorst_01a_W261-240x300.png 

De heer Ilan Aberman, bestuurslid
ia.jpg
 
 

 

 

 

Beloningsbeleid
 
Zowel de bestuursleden als andere vrijwilligers doen al het werk ten behoeve van de Stichting pro Deo.
Niemand ontvangt enige financiële of andere vergoeding.
 
 
 
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  
 

 

Financiële verantwoording  

 

Stichting Chabad Flevoland - Jaarrekening 2021

Stichting Chabad Flevoland - Jaarrekening 2020 

Stichting Chabad Flevoland - Jaarrekening 2019 

Stichting Chabad Flevoland - Jaarrekening 2018 

Stichting Chabad Flevoland - Jaarrekening 2017 

 

Verslagen Activiteiten

Activiteitenverslag 2021

Activiteitenverslag 2020

 

 

Standaardformulier ANBI