Over Chabad Flevoland

Het motto van Chabad Flevoland is "een plek waar iedereen zich thuisvoelt". Chabad Flevoland staat onder de enthousiaste leiding van Rabbijn Moshe en Channa Stiefel. Samen met hun kinderen proberen zij die plek waar iedereen zich thuisvoelt te bieden voor de Joodse gemeenschap van Flevoland en omstreken. Er worden allerlei ontmoetingen, bijeenkomsten en vieringen georganiseerd.

 

Programma 5783 | 2023-2024

Alle activiteiten vinden plaats in het Chabadcentrum (de synagoge) van Almere, tenzij anders is vermeld. Data en tijden vindt u op de website, via de nieuwsbrief , de facebook groep of in ons eigen nieuwsblad ‘De Joodse Flevopost’.

Onverhoopt nog geen Joodse Flevopost ontvangen? Mail ons voor een gratis exemplaar. Alle Joodse inwoners van Flevoland ontvangen het blad gratis. Maar uiteraard zijn uw vrijwillige donaties altijd van harte welkom.

Let op: Bij veel activiteiten is vooraf aanmelden niet noodzakelijk. Indien u voor het eerst komt, is aanmelden wel gewenst i.v.m. de veiligheid.

 

Het Chabadcentrum, de synagoge, van Almere

Sinds we in februari 2015 de huidige Sjoel in Almere in gebruik hebben genomen, hebben we ruimte en de mogelijkheden om alle bovenstaande activiteiten te organiseren en een thuis te bieden voor Chabad Flevoland. Heeft u interesse om de Sjoel een keer te bezoeken, een van de vele bijeenkomsten bij te wonen of heeft u een vraag voor Chabad Flevoland of Rabbijn Stiefel? Aarzel dan niet en vul het contactformulier in.

 

ANBI Stichting
Wij zijn door de belastingdienst erkend als een ANBI Stichting. (RSIN 816371477.)

Uw giften zijn belasting aftrekbaar.


Ons kenmerk
RSIN/fiscaal nummer: 816371477

 

Doelstelling van de stichting
Het volgens het gedachtegoed van de Chabad, zoals verkondigd door de Lubavitcher Rebbe -Menachem M. Schneerson en zijn voorgangers, ondersteunen van maatschappelijk en religieus Jodendom in de provincie Flevoland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

  
 
Hoofdlijnen van het beleidsplan
Stichting Chabad Flevoland organiseert veel activiteiten met als doel het ondersteunen van maatschappelijk en religieus Jodendom in de provincie Flevoland. Er worden activiteiten georganiseerd op zaterdagen (Sjabbat), doordeweeks en met de Joodse feestdagen, die alleen de Joodse cultuur als centraal thema dragen. De stichting heeft absoluut geen doel om zoveel mogelijk winst te maken, daarom worden de activiteiten gratis of desnoods tegen kostprijs aangeboden. Vandaar dat er ook aan fondswerving wordt gedaan om extra activiteiten te verwezenlijken, waar anders niet genoeg geld voor is.
 
Bestuur van de stichting
Rabbijn Moshe Stiefel, voorzitter

 

Stiefel_3435-300x218.jpg 
 
De heer Ilan Aberman, bestuurslid

ia.jpg
 
 
Beloningsbeleid
Zowel de bestuursleden als andere vrijwilligers doen al het werk ten behoeve van de Stichting pro Deo.
Niemand ontvangt enige financiële of andere vergoeding.
 
 
 
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 
 

 

Financiële verantwoording  

 

Verslagen Activiteiten

Activiteitenverslag 2021

Activiteitenverslag 2020

 

 

Standaardformulier ANBI