Activiteitenverslag 5777 / September 2016 - September 2017

5777 was een zeer geslaagd jaar in Joods Flevoland. Behalve de wekelijkse sjoeldiensten op sjabbat en joodse lessen voor kinderen op zondag, vonden er ook vele andere activiteiten plaats.

Het jaar begon met de feestelijke maand Tisjree. Rosj Hasjana, Jom Kippoer, Soekot en Simchat Tora werden uitgebreid gevierd, met op Soekot de welbekende Simchat Beit Hasho’ewa.

Na deze maand vierden we in Almere de wereldwijde Shabbos Project, die we afsloten met een concert van Benny Friedman in Amsterdam.

Ook vonden er leuke sociale evenementen plaats, zoals een sushi-avond, een game-avond, een pizza-avond of een gezellige lezing met lunch.

Verder startten we dit jaar voor het eerst met twee JLI cursussen; “Jodendom onthuld” en “Soul Maps”. Bij beide cursussen deed een groot groep mee.

Chanoeka werd gevierd met publieke “menora-aansteek-ceremonies” voor het stadhuis in Lelystad en Almere. Ook organiseerden wij een parade van menora-auto’s.

Omdat Toe Biesjwat op Sjabbat viel, vierden wij het met de kinderen van joodse les in de vorm van een Sjabbaton in Almere.

Poeriem begon met het lezen van de Megilla in de avond. De volgende dag hadden we een groot feest met als thema Israël, de opkomst was ruim 150 mensen!

Ook met Pesach werd groots uitgepakt. Het begon met de eerste Seideravond die we met 90 mensen vierden in 4 talen! Verder bezochtten wij vele joodse inwoners in Flevoland om hen handgebakken Matses te geven. En ook dit jaar weer werd Pesach afgesloten met de Mashiach-maaltijd bij de familie Stiefel thuis.

Met Sjawoeot hadden we ook een spectaculair feest en deelden wij fidget-spinners uit aan alle kinderen die naar sjoel zijn gekomen om de Tien Geboden te horen. We sloten de dag af met een uitgebreide ice-cream party bij de kiedoesj.

Dankzij een sponsoring van de Jaffa familie uit New York hebben we een nieuwe Tora rol mogen inwijden in onze sjoel en dat werd uiteraard ook groots gevierd!

Verder hadden we dit jaar weer een super leuk zomer dagkamp, bomvol met activiteiten en uitstapjes!

Op Tisja Be’av, een treurige dag waarop we de verwoesting van beide tempels herdenken, was ook een grote opkomst bij de dienst.

Ook persoonlijke feesten zoals een Bar/Bat mitswa werden uitgebreid gevierd, zoals de Bat Mitswa van Hadas Ilsar en Menuchele Stiefel.

Dit jaar hadden we met de Seliechot dienst een gastspreker, Rabbijn Chaim Block uit Texas, die met zijn interessante verhalen iedereen wist te inspireren.

Verder organiseerden we dit jaar sjoeldiensten in Lelystad en Harderwijk.

Namens het bestuur.